English Русский

Parakstīties uz jaunumiem, ievadot e-pasta adresi!

Nr. DNKFRC91215A
 

Preču loterijas „Notici brīnumam!” noteikumi

 1. Akcijas rīkotājs - SIA „Iļģuciema Maiznīca Konditoreja”, reģ.nr.40103299963, juridiskā adrese Dzirciema iela 51, Rīga LV 1083.
 2. Loterijas norises laiks: 2011. gada 10. novembris  – 2012. gada 20. janvāris.
 3. Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs jebkurā vecumā. Loterijas norises teritorija - Latvijas Republika, visi mazumtirdzniecības veikali, kuros pieejama šī prece.
 4. Akcijā nevar piedalīties SIA „Iļģuciema Maiznīca Konditoreja”, SIA „Mobi Solutions”, SIA „Eiropas ceļojumu aģentūra” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minētā uzņēmuma darbinieks ir piedalījies akcijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.
 5. Lai piedalītos akcijā un iegūtu balvu, no 2011. gada 10. novembra līdz 2012.gada 15.janvārim jāiegādājas SIA „Iļģuciema Maiznīca Konditoreja”  ražotais produkts „Ziemassvētku piparkūkas” (200g) jebkurā veikalā, kur pieejams šis produkts, jānosūta īsziņa uz numuru 1897 ar sekojošu tekstu:

brinums /atstarpe/ čeka numurs/atstarpe/ vārds /atstarpe/ uzvārds

piemērs: brinums 13579 Ilze Apse

 1. Vienas īsziņas cena 0,10 Ls.
 2. Izloze notiks 2012.gada 17.janvārī plkst. 10.00. SIA „Iļģuciema Maiznīca Konditoreja” birojā  Sēlpils ielā 2c, Rīga, LV 1007.
 3. Preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties preču loterijā, netiks ierobežots.
 4. Laimestu fonds: SIA „Eiropas ceļojumu aģentūra” (tūrisma aģentūra Airisa&Co)dāvanu karte 444 Ls vērtībā ceļojuma iegādei ar autobusu 1 vai 2 personām no tūrisma aģentūras piedāvātajiem maršrutiem 2012.gadā.
 5. Loterijas dalībnieka iespējas laimēt katru laimestu tieši atkarīgas no kopējā iesūtīto īsziņu skaita un no loterijas dalībnieka iesūtīto īsziņu skaita īpatsvara kopējā daudzumā. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet kopumā tiek prognozēts, ka piedalīsies 2000 patērētāji un akcijas laikā tiks veikti 2000 pirkumi. Iespēja iegūt laimestu ir 1 pret visu iesūtīto īsziņu skaitu, prognozējot – 1 pret 2000.
 6. Piedaloties akcijā, dalībnieki apliecina, ka akcijas rīkotāji drīkst izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai, to publiskai paziņošanai mājas lapā www.imk.lv.
 7. Akcijas balvas ieguvēja vārds, uzvārds un čeka numurs tiks publicēts 2012.gada 20.janvārī mājas lapā www.imk.lv.
 8. Akcijas rīkotāji piecu dienu laikā pēc izlozes sazināsies ar izlozes uzvarētājiem pa uzvarētāja norādīto tālruņa numuru. Pieteikties pēc balvas un to saņemt varēs SIA „Iļģuciema Maiznīca Konditoreja” (Sēlpils iela 2c, Rīga, LV 1007, tālr.67077780) no 2012. gada.20. janvāra līdz 20. februārim katru darba dienu no plkst. 9.00. līdz 16.00. vai iepriekš norunātā laikā.
 9. Lai saņemtu balvu, uzvarētājam jāuzrāda akcijas rīkotājiem laimējušais čeks un personu apliecinošs dokuments.
 10. Laimētā balva pēc dalībnieka pieprasījuma netiek aizvietota ar cita veida balvu un tās vērtība netiek kompensēta naudā.
 11. Visas pretenzijas par akcijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski akcijas rīkotājam – SIA „Iļģuciema Maiznīca Konditoreja” (Sēlpils iela 2c, Rīga, LV 1007) ar norādi „Notici brīnumam” līdz 2012.gada 20. februārim pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 12. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 14 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
 13.  Loterijas noteikumi un informācija par akciju būs atrodama mājas lapā www.ikm.lv .

 

2011.gada 1.novembrī
SIA „Iļģuciema Maiznīca Konditoreja”