English Русский
 

SIA Iļģuciema beķereja

Misija

Maizes un konditorejas meistaru prasmīgs, ar augstu atbildības sajūtu veikts darbs, kvalitatīvu izejvielu un materiālu izmantošana produktu ražošanā sniedz garšas mākslas apliecinājumu mūsu patērētājiem.

Kvalificēti speciālisti un klientu serviss ar profesionālu pieeju darbam ir pierādījums mūsu biznesa partneriem un klientiem.

Drošības sajūta un piederības apziņa, ekonomiskā stabilitāte un izaugsmes iespējas, kopīgs darbs un atpūta  ir mūsu pierādījums darbiniekiem.

Atbalsts bērniem ir mūsu prioritāte un rūpes par sabiedrību.


Vīzija

Būt inovatīvam maizes un konditorejas produktu ražotājuzņēmumam ar klasiskām vērtībām Latvijā un kaimiņvalstīs.


Kvalitātes politika

Kvalitātes politikas pamatā ir patērētāja un klienta vēlmju, un prasību izpilde attiecībā uz konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu kvalitāti. Ražošanas inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, nepārtraukta kvalitātes vadības procesu uzlabojumu, saimnieciskās darbības attīstīšanu un tās veiksmīgas funkcionēšanas nodrošināšana ilgtermiņā.

Produkti: 

 • Produktu ražošana  tiek veikta saskaņā ar  uzņēmumā izstrādātajiem un apstiprinātajiem standartiem, ievērojot LR  likumdošanu.
 • Produktu ražošanā izmantot tikai kvalitatīvas izejvielas un inovatīvas tehnoloģijas.
 • Produktu ražošanas kvalitātes pilnveidošana jāuztver kā nepārtraukts process. 

Klienti/ Patērētāji:

 • Pastāvīgi nodrošināt klientus un patērētājus  ar viņu vēlmēm un vajadzībām atbilstošiem, kvalitatīviem maizes un konditorejas produktiem.
 • Profesionāla klientu servisa izveide, tā nodrošinot kvalitatīvu klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu.
 • Apmācību un semināru nodrošinājums klientiem.
 • Jaunu klientu piesaiste un esošo klientu izaugsme Latvijā un kaimiņvalstīs.
 • Veidot atbildīgas un uz savstarpēju ieinteresētību vērstas ilgtermiņa partnerattiecības.
 • Darbs ar esošajiem un potenciālajiem klientiem Latvijā un kaimiņvalstīs. 

Darbinieki:

 • Darbinieku  kompetenču novērtēšana
 • Apmācības un kvalifikācijas celšana
 • Darba atalgojums un motivācija  

Sabiedrība:

Mērķtiecīgs atbalsts:

 • Bērniem no sociāli nenodrošināts vides
 • Kultūrai
 • Izglītībai

Kvalitātes Vadības Sistēmas mērķi:

 • Nodrošināt patērētāju vēlmes un vajadzības izmantojot ražošanā kvalitatīvas izejvielas, attīstot inovatīvas tehnoloģijas un pilnveidot kvalitātes vadības procesus.
 • Nodrošināt klientus ar augstu klientu servisu kā Latvijā, tā arpus tās.
 • Veidot ilgtermiņa partnerattiecības ar klientiem un biznesa partneriem.
 • Ieviest personāla vadības politiku uzņēmumā.
 • Sniegt mērķtiecīgu atbalstu bērniem, sociāli nenodrošinātā grupā, kā arī ar kultūru un izglītību saistītiem.